ประเภทของรายวิชา

Miscellaneous85
การส่งกำลังบำรุง ทบ.1
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง2
การตรวจกิจการทั่วไป10
การตรวจการจัดหา7
สัสดี/เรือนจำทหาร2
ความรู้ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร2
สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายพลาธิการ1
กฏหมายที่ควรรู้3
ยานพาหนะ2
ความรู้ด้านวิชาชีพ4
หลักสูตรนายทหารจเร2
การส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓2
บทเรียนจากการปฏิบัติงาน3
การตรวจกิจการทั่วไป7
เครื่องมือสื่อสาร ( ความทางทหาร )1
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ3
บทความทางวิชาการ2
คำสั่งตรวจในหน้าที่2
นโยบายผู้บังคับบัญชา
KMยานพาหนะ1
งานก่อสร้าง (งานสนาม)1
unit School9
ศึก 9 ทัพ1
คำอวยพร1
KM1
ตรวจกิจการทั่วไป15
หน่วยสนับสนุน6
อาเซียน1
การใช้ การปรนนิบัติบำรุงและการเก็บรักษา1
อัลบั้มรวมเพลงรักชาติ3
วันสำคัญต่างๆ2
การตรวจสัสดีและเรือนจำ3
การตรวจตามนโยบายของกองทัพบก2
สถาบันพระมหากษตริย์ในราชวงศ์จักรี2
กังหันน้ำชัยพัฒนา..ปรับเปลี่ยนมลภาวะ1
ระบบติดตามยานพาหนะ1
พระราชดำรัส1
ข้อแนะนำเทคนิคในการขับรถให้ประหยัดน้ำมัน ๑๙ ขั้นตอน 1
การรักษาประเพณี และความปลอดภัยแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์1
อะไรคือ ทีวีดิจิตอล...?1
เรื่องของยางรถยนต์1
การตรวจยานพาหนะในและนอกอัตรา1
กองทุนชุมชน4
คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม1
ข้อมูล, หลักฐาน, หัวข้อการตรวจ3