Skip ระเบียบ, คำสั่งSkip ข้อมูล, หลักฐาน, หัวข้อการตรวจ (ประจำปี ๒๕๖๐)Skip การตรวจตามนโยบายของกองทัพบกSkip การปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธSkip การหมุนเวียนกระสุนSkip คู่มือปฏิบัติราชการสายงานจเร

คู่มือปฏิบัติราชการสายงานจเร

Skip ความรู้ทางทหารSkip ความรู้ด้านวิชาชีพSkip บทเรียนจากการปฏิบัติงานSkip อื่นๆ

อื่นๆ

• สถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี

• ๖๘ ปี ทรงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ

• เสือป่า : กำลังสำรอง

• การรักษาประเพณี และความปลอดภัยแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์

• โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

• น้ำพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศ

• จากปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

• กังหันน้ำชัยพัฒนา...ปรับเปลี่ยนมลภาวะ

• กิจการทหารไทยในต้นรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง

• อัลบั้มรวมเพลงรักชาติ

• Road Map 3 ขั้นของ คสช.

• ตัวอย่างการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของ มทบ.๒๑๐ ที่เป็นรูปธรรม ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.

• สรุปผลการฝึก กรมทหารราบเฉพาะกิจ กองทัพภาคที่ ๓

• ปีแห่งการพัฒนาการบริหารจัดการฯ

• การจัดการความรู้ KM

• ประเทศเป็นบ้าน ทหารเป็นรั้ว

• ความรู้ทางภาษาอังกฤษ

• สื่อการเรียนการสอนภาษาจีน

• การปฏิบัติบำรุงเครื่องมือดับเพลิง

• กองทุนชุมชน

• กฏหมายที่ควรรู้

• บทความทางวิชาการ

• อาเซียน

• วันสำคัญต่างๆ

• ระบบติดตามยานพาหนะ

• เรื่องของยางรถยนต์

• ข้อแนะนำเทคนิคในการขับรถให้ประหยัดน้ำมัน ๑๙ ขั้นตอน

• ศึก 9 ทัพ

• อะไรคือ ทีวีดิจิตอล..?

• คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม

Skip Link WebsiteSkip ศูนย์การเรียนรู้หน่วยนอก ทบ.

ศูนย์การเรียนรู้หน่วยนอก ทบ.

Skip จำนวนผู้เยี่ยมชม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

อน้อมเกล้าฯถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯสู่สวรรคาลัย


ค่านิยมไว้เป็นฐาน ให้คนไทย ยึดถือไว้ ๑๒ ประการ
สอนลูกหลาน สร้างตน ผลสร้างไทย

**************************
หนึ่ง รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
สอง ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้
สาม กตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ
สี่ มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา
ห้า รักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ
หก ไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา
เจ็ด เรียนรู้ อธิปไตย ของประชา
แปด รักษา วินัย กฎหมายไทย
เก้า ปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส
สิบ ไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้
สิบเอ็ด ต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ
สิบสอง ไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม
**************************
imgข่าวและประกาศ

รูปภาพของเจ้าหน้าที่ ศูนย์การเรียนรู้ กรมจเรทหารบก
การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560
 


Skip

1

พลตรี สมศักดิ์ สรไชยเมธา
เจ้ากรมจเรทหารบก

Skip ห้องเรียนออนไลน์ กรมจเรทหาร

ห้องเรียนออนไลน์ กรมจเรทหาร

Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 วันนี้ จันทร์, 26 มิถุนายน 26 27 28 29 30  
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
  • บุคคลทั่วไป
Skip ห้องสมุด