Skip การตรวจราชการ จบ.

การตรวจราชการ จบ.

Skip ความรู้ทางทหารSkip ความรู้ด้านวิชาชีพSkip แนวทางในการปฏิบัติงานSkip บทเรียนจากการปฏิบัติงานSkip อื่นๆ

อื่นๆ

• สถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี

• ๖๘ ปี ทรงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ 1

• การรักษาประเพณี และความปลอดภัยแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์

• จากปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

• กังหันน้ำชัยพัฒนา...ปรับเปลี่ยนมลภาวะ

• อัลบั้มรวมเพลงรักชาติ

• ปีแห่งการพัฒนาการบริหารจัดการฯ

• การจัดการความรู้ KM

• ความรู้ทางภาษาอังกฤษ

• การปฏิบัติบำรุงเครื่องมือดับเพลิง

• กองทุนชุมชน

• กฏหมายที่ควรรู้

• บทความทางวิชาการ

• อาเซียน

• วันสำคัญต่างๆ

• ระบบติดตามยานพาหนะ

• เรื่องของยางรถยนต์

• ข้อแนะนำเทคนิคในการขับรถให้ประหยัดน้ำมัน ๑๙ ขั้นตอน

• ศึก 9 ทัพ

• อะไรคือ ทีวีดิจิตอล..?

• คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม

Skip Link WebsiteSkip ศูนย์การเรียนรู้หน่วยนอก ทบ.

ศูนย์การเรียนรู้หน่วยนอก ทบ.

Skip Login

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้กรมจเรทหารบก
คลังความรู้ขนาดใหญ่


รายชื่อหนังสือเข้าใหม่
Student Text (All) Book19-30
Language Laboratory Activites (ST) Book 20-30
Instructor Text (ALC)Book 19-30
Language Laboratory Activites (IT) 19-30

img

 

img

ข่าวและประกาศ

(No news has been posted yet)

Skip


พลตรี รณชัย มัญชุสุนทรกุล
เจ้ากรมจเรทหารบก

Skip เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย

เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย

Skip ห้องเรียนออนไลน์ กรมจเรทหาร

ห้องเรียนออนไลน์ กรมจเรทหาร

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      Today พุธ, 1 ตุลาคม 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None
Skip ห้องสมุดSkip หลักสูตรนายทหารจเร

หลักสูตรนายทหารจเร

• สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2,4 สายสื่อสาร

• สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2,4 สายพลาธิการ

• ยานพาหนะ

• สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 สายสรรพวุธและสายวิทยาศาสตร์

• สิ่งอุปกรณ์ประเภท 3

• การตรวจการจัดหา

• การวางแผนการสืบสวนสอบส่วน

• การตรวจการสืบสวนสอบส่วน

• อาวุธประจำกาย ประจำหน่วย

• การตรวจการบริการกำลังพล

• การตรวจการรักษาความปลอดภัยทางเอกสาร

• งานก่อสร้าง(งานสนาม)

• การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

Skip จำนวนผู้เยี่ยมชม

จำนวนผู้เยี่ยมชม