Skip การตรวจราชการ จบ.

การตรวจราชการ จบ.

Skip ความรู้ทางทหารSkip ความรู้ด้านวิชาชีพSkip แนวทางในการปฏิบัติงานSkip บทเรียนจากการปฏิบัติงานSkip อื่นๆ

อื่นๆ

• สถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี

• ๖๘ ปี ทรงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ 1

• การรักษาประเพณี และความปลอดภัยแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์

• จากปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

• กังหันน้ำชัยพัฒนา...ปรับเปลี่ยนมลภาวะ

• อัลบั้มรวมเพลงรักชาติ

• ปีแห่งการพัฒนาการบริหารจัดการฯ

• การจัดการความรู้ KM

• ความรู้ทางภาษาอังกฤษ

• การปฏิบัติบำรุงเครื่องมือดับเพลิง

• กองทุนชุมชน

• กฏหมายที่ควรรู้

• บทความทางวิชาการ

• อาเซียน

• วันสำคัญต่างๆ

• ระบบติดตามยานพาหนะ

• เรื่องของยางรถยนต์

• ข้อแนะนำเทคนิคในการขับรถให้ประหยัดน้ำมัน ๑๙ ขั้นตอน

• ศึก 9 ทัพ

• อะไรคือ ทีวีดิจิตอล..?

• คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม

Skip Link WebsiteSkip ศูนย์การเรียนรู้หน่วยนอก ทบ.

ศูนย์การเรียนรู้หน่วยนอก ทบ.

Skip Login

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์การเรียนรู้กรมจเรทหารบก
คลังความรู้ขนาดใหญ่


รายชื่อหนังสือเข้าใหม่
Student Text (All) Book19-30
Language Laboratory Activites (ST) Book 20-30
Instructor Text (ALC)Book 19-30
Language Laboratory Activites (IT) 19-30

img

img

ข่าวและประกาศ


Skip


พลตรี รณชัย มัญชุสุนทรกุล
เจ้ากรมจเรทหารบก

Skip เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย

เพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย

Skip ห้องเรียนออนไลน์ กรมจเรทหาร

ห้องเรียนออนไลน์ กรมจเรทหาร

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 Today พฤหัสบดี, 31 กรกฎาคม 31   
Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
  • Guest User
Skip ห้องสมุดSkip หลักสูตรนายทหารจเร

หลักสูตรนายทหารจเร

• สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2,4 สายสื่อสาร

• สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2,4 สายพลาธิการ

• ยานพาหนะ

• สิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 สายสรรพวุธและสายวิทยาศาสตร์

• สิ่งอุปกรณ์ประเภท 3

• การตรวจการจัดหา

• การวางแผนการสืบสวนสอบส่วน

• การตรวจการสืบสวนสอบส่วน

• อาวุธประจำกาย ประจำหน่วย

• การตรวจการบริการกำลังพล

• การตรวจการรักษาความปลอดภัยทางเอกสาร

• งานก่อสร้าง(งานสนาม)

• การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

Skip จำนวนผู้เยี่ยมชม

จำนวนผู้เยี่ยมชม