การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

Video สาธิตการตรวจกิจการทั่วไป (Online) 

01.online_คลิปสาธิตการตรวจ สป.2 และ 4

02.online_คลิปสาธิตการตรวจ สป.5


03.online_คลิปสาธิตการตรวจบริการกำลังพล


04.online_คลิปสาธิตการตรวจมาตรการประหยัด


05.online_คลิปสาธิตการตรวจยานพาหนะ


06.online_คลิปสาธิตการตรวจอาวุธ (Update 20/04/65)

Clip1 (Download Video) Clip2 (Download Video)
   
 
Clip3 (Download Video)  

 

   
© ALLROUNDER