การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

Video สาธิตการตรวจกิจการทั่วไป (Update 20/04/65)

1. Video สาธิตการตรวจ สป.2 และ 4

 
Clip1 (Download Vide0)   Clip2 (Download Vide0)

2. Video สาธิตการตรวจ สป.5

   
Clip1 (Download Vide0)    

3. Video สาธิตการตรวจบริการกำลังพล

 
Clip1 (Download Vide0)   Clip2 (Download Vide0)
     
 
Clip3 (Download Vide0)   Clip4 (Download Vide0)
     
 
Clip5 (Download Vide0)   Clip6 (Download Vide0)
     
   
Clip7 (Download Vide0)    


4. Video สาธิตการตรวจมาตรการประหยัด

 
Clip1 (Download Vide0)   Clip2 (Download Vide0)
     
 
Clip3 (Download Vide0)   Clip4 (Download Vide0)
     
 
Clip5 (Download Vide0)   Clip6 (Download Vide0)
     
 
Clip7 (Download Vide0)   Clip8 (Download Vide0)
     
 
Clip9 (Download Vide0)   Clip10 (Download Vide0)

 

5. Video สาธิตการตรวจยานพาหนะ

Clip1 (Download Vide0) Clip2 (Download Vide0)
   
   
Clip3 (Download Vide0) Clip4 (Download Vide0)
   
Clip5 (Download Vide0) Clip6 (Download Vide0)
   
Clip7 (Download Vide0) Clip8 (Download Vide0)
   
 Clip9 (Download Vide0) Clip10  (Download Vide0)
   
Clip11 (Download Vide0) Clip12 (Download Vide0)
   
Clip13 (Download Vide0) Clip14 (Download Vide0)
   
Clip15 (Download Vide0) Clip16 (Download Vide0)

 

6. Video สาธิตการตรวจอาวุธ

 
Clip1 (Download Vide0)   Clip2 (Download Vide0)
     
 
Clip3 (Download Vide0)   Clip4 (Download Vide0)
     
 
Clip5 (Download Vide0)   Clip6 (Download Vide0)
     
 
Clip7 (Download Vide0)   Clip8 (Download Vide0)
     
   
Clip9 (Download Vide0)    

 

 

 

   
© ALLROUNDER