การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   เส้นทางเกียรติยศ...ถนนสายพระราชดำริ

ทบ.ขอเชิญชวนกำลังพล รับชมรายการสำคัญทางช่อง 5
เดือน ตุลาคม 2565


“เส้นทางเกียรติยศ...ถนนสายพระราชดำริ” (The Way of Dignity)

ภาพยนตร์ซีรีส์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565

เริ่มออกอากาศ 10 ต.ค.65 เวลา 20.30-21.30น.    

ละครกึ่งสารคดีแนวพีเรียด อ้างอิงเหตุการณ์จริง ของถนนสายพระราชดำริ โครงการสร้างทางสาย น่าน-ปัว-ท่าวังผา-เชียงกลาง-ทุ่งช้าง-ปอน-ห้วยโก๋น จังหวัดน่าน  เมื่อทรงสนับสนุนให้กรมทางหลวงได้เร่งรัดพัฒนาเส้นทางเข้าสู่ชนบทด้วยการสร้างถนนหนทาง เชื่อมโยงนำความเจริญก้าวหน้าเข้าหามวลชนในถิ่นทุรกันดาร ที่เป็นเขตล่อแหลม เปลี่ยนเส้นทางแห่งความทุกข์ยากลำบากให้เป็นถนนแห่งความสุข และสังคมที่สงบร่มเย็น  

ห้ามพลาด! ออกอากาศทาง ททบ. 5 และ TGN

- สารคดีเบื้องหลัง  2 ตอน วันที่ 10-11 ตุลาคม 65 เวลา 20.30 - 21.30 น.
- ภาพยนตร์ซีรีส์ 7 ตอน  วันที่ 12-15 และ17-19 ตุลาคม 65 เวลา 20.30 - 21.30 น.

 

 
 
 
 


   
© ALLROUNDER