การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

เอกสารสรุปการสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาการตรวจสอบ

การดำเนินกิจการสวัสดิการของหน่วยใน ทบ.

วันที่ 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65  ณ โรงแรมเบย์ จว.ส.ป.

(กรมจเรทหารบก) (Update 09/01/66)

 1. คู่มือการตรวจสอบกิจการสวัสดิการ (การเงิน) ปี 2566


2. คู่มือการตรวจสอบกิจการสวัสดิการ (การบริหาร) ปี 2566

3. เอกสารสรุปผลการสัมมนา 1


4. เอกสารสรุปผลการสัมมนา 2


5. ไฟล์เอกสารสรุปการสัมมนา (รวมทุกไฟล์)

   
© ALLROUNDER