การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

คู่มือปฏิบัติราชการสายงานจเร เล่ม 1-4 ประจำปี 2566

     
     
 

 

   
© ALLROUNDER