การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

ชุดตรวจสายงานสัสดีและเรือนจำทหาร 

1. สายงานสัสดี


 2. กิจการเรือนจำทหาร


 3. รายชื่อผู้ตรวจ E-mail

   
© ALLROUNDER