การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

กองทัพคู่แผ่นดิน

 

1. สารคดีวันกองทัพบกประจำปี 2566 ตอนที่ 1 " วันกองทัพบก "

2. สารคดีวันกองทัพบกประจำปี 2566 ตอนที่ 2 "เกียรติภูมิสยาม"

3. สารคดีวันกองทัพบกประจำปี 2566 ตอนที่ 3 " แสนยานุภาพแห่งกองทัพบกไทย "

4. สารคดีพิเศษ ชุด กองทัพบก กองทัพคู่แผ่นดิน เนื่องในวันกองทัพบก 2566 ตอนที่ 4
    "กองทัพบก เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์และประชาชน"

5. สารคดีพิเศษ เนื่องในวันกองทัพบก 2566 ตอนที่ 5  “พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน"

6. สารคดีพิเศษ ชุด กองทัพบก กองทัพคู่แผ่นดิน ตอนที่ 6 "พิทักษ์ราชัน"

7. สารคดีพิเศษ เนื่องในวันกองทัพบก 2566 ตอนที่ 7 “ปกป้องประชา”

8. สารคดีพิเศษ วันกองทัพบก 2566 ตอนที่ 8 " รักษาแผ่นดิน "

9
. สารคดีพิเศษ เนื่องในวันกองทัพบก 2566 ตอน จากรุ่นสู่รุ่น

1
0. สารคดีพิเศษเนื่องในวันกองทัพบก 2566 ตอน กองทัพบก กองทัพ คู่แผ่นดิน

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© ALLROUNDER