การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

 

คำสั่งกองทัพบก ที่ 27/2565 เรื่อง การตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. รวมทั้งกำหนดแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล ประจำปี 2565

 

 

แบบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ปี65 (หน่วย กกล. และหน่วยปฏิบัติราชการสนาม)

 

 

คู่มือแบบประเมินคุณภาพชีวิตฯ ปี65 (หน่วย กกล. และหน่วยปฏิบัติราชการสนาม)

 

ผังการจัดโต๊ะรับตรวจ

ขออนุมัติกำหนดรูปแบบใบจ่ายเงินเดือน กพ.ทบ.

อนุมัติจัดทำคลังตำแหน่งงาน ประจำ มทบ.

 

 


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

๑. คำสั่ง ทบ. ๒ - ๒๕๕๗ กำหนดมาตฐานโต๊ะหมู่บูชา

๒. คำสั่ง ทบ. สุขาภิบาล ๔๘

๓. คำสั่ง ทบ. คุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ

๔. คู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทบ.

๕. คู่มือการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหาร พ.ศ. ๒๕๕๘

๖. ว.กพ.ทบ. ๗๘๔ (ดูแลบุพการี)

๗. หนังสือ กพ.ทบ. ๒๙๐๖ (ยาเสพติด)

๘. หนังสือ กพ.ทบ. ๑๘๕๒ (ให้จัดเก็บเอกสาร)

๙. หนังสือ กพ.ทบ. ๓๕๐๕ (เน้นย้ำการปฏิบัติ)

๑๐. หนังสือ กพ.ทบ. ๓๘๗๒ (เน้นย้ำการปัญหาหนี้สิน)

๑๑. อนุมัติจัดทำคลังตำแหน่งงาน ประจำหน่วย มทบ.


 

 

 

 

 

 

 updata 03/01/2563 K

   
© ALLROUNDER