ความรู้ทางภาษาอังกฤษ

 pic10.14

1. Creed of the Royal Thai Army

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


2. Vision of the Royal Thai Army

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


3. อาหารยอดนิยมของประเทศสมาชิกอาเซียน (ตอนที่ ๒)

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


4. สำนวนภาษาอังกฤษที่น่ารู้

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


5. Useful Websites In Learning English

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม... 

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


6. การแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


7. การอ่านเวลาในภาษาอังกฤษ

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


8. คำไหน ใช้อักษรตัวใหญ่ - ตัวเล็ก

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


9. สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


10. การสนทนาเกี่ยวกับ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


11. คลิปภาษาอังกฤษ เรื่องวันอาสาฬหบูชา

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


12. บทความเรื่อง "สำนวน ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ"

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


13. คำไทย/อังกฤษ ที่มักเขียนผิดหรือไม่ตรงความหมาย

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


14. ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำกริยาที่ใช้คู่กับคำบุพบท on

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


15. ภาษาอังกฤษที่พูดผิดกันมากในหมู่คนไทย

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


16. บทสนทนาภาษาอังกฤษแจกจ่ายในที่ประชุม นขต.ทบ

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


17. มารู้จักประโยคที่เกี่ยวกับอากาศกันบ้างดีกว่า

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


18. แผนบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับหน่วยใน ทบ. ( Unit School )

 1. วิชาทักษะการฟัง จำนวน ๑๖ ชั่วโมง

 2. วิชาทักษะการพูด จำนวน ๑๘ ชั่วโมง

 3. วิชาทักษะการอ่าน จำนวน ๑๖ ชั่วโมง

 4. Contents


19. พื้นฐานภาษาอังกฤษ ( Basic of English )

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


20. Winkwink English

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


21. คำกล่าวทักทายประเทศสมาชิกอาเซียน

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


22. Common mistakes (ข้อผิดพลาดทั่วไป)

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


23. ยศทหาร ภาษาอังกฤษ

 ศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม...


 

   
© ALLROUNDER