ปีแห่งการพัฒนาการบริหารจัดการ

และการฝึกของกองทัพบก ที่มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิ์

 

Part 1


Part 2


 

   
© ALLROUNDER