ตัวอย่างการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของ มทบ.๒๑๐

ที่เป็นรูปธรรม ตามนโยบายของ ผบ.ทบ.

 

   
© ALLROUNDER