เพลงรักชาติไทย เพลงปลุกใจ เพลงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

pic10.10.1jpg

1. เพลงปลุกใจ รักชาติ

 1.เพลงสยามานุสติไฟล์เสียง


 2.เพลงมาร์ชกองทัพบกไฟล์เสียง


 3.เพลงมาร์ชสามัคคีสี่เหล่าไฟล์เสียง


  4.เพลงมาร์ชราชวัลลภไฟล์เสียง


 5.เพลงไทยสามัคคี


2. เพลงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 1.เพลงเอกอุดมพระราชปณิธานไฟล์เสียง


 2.เพลงบทเพลงรักแห่งแผ่นดินไฟล์เสียง


 3.เพลงครองแผ่นดินโดยธรรมไฟล์เสียง


 4.เพลงคำพ่อสอนไฟล์เสียง


 5.เพลง๖๐ปีใต้ร่มพระบารมี


เพลงที่ชนะการประกวดของ ทบ.

pic10.10.2

1. เพลงที่ชนะการประกวดของ ทบ.

 1.เพลงแทนคุณแผ่นดินไฟล์เสียง


 2.เพลงวีรชนไฟล์เสียง


 3.เพลงทหารแห่งแผ่นดินไฟล์เสียง


 4.เพลงผ้าห่มผืนสุดท้ายไฟล์เสียง


 5.เพลงอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดีไฟล์เสียง


 6.เพลงฉันทำได้เพื่อเธอไฟล์เสียง


 7.เพลงขวัญใจประชาชนไฟล์เสียง


 8.เพลงเขาคือใครไฟล์เสียง


 9.เพลงรั้วของชาติไฟล์เสียง


 10.เพลงคิดอะไรไม่ออกบอกทหารไฟล์เสียง


 11.เพลงสามช่า ทบ.ไฟล์เสียง


 12.เพลงชาติต้องการอะไรรู้ไหม


 

   
© ALLROUNDER