๖๘ ปี ทรงเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติ 

pic10.2

 

1. ๖๘ ปี ทรงเสด็จขึ้นครองสิริราชย์สมบัติ
 อ่านบทความเพิ่มเติม...


 

   
© ALLROUNDER