การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

 

งานก่อสร้าง (งานสนาม)

 

    สิ่งที่หน่วยมักปฏิบัติผิด

 

  

 

   

   
© ALLROUNDER