การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

 

การตรวจการจัดหา กรมจเรทหารบก

 

   1.  ผนวก ค ข้อบกพร่องเล็กน้อย

            ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม....

 


 

  2.  ผนวก ค ข้อบกพร่องสำคัญ

             ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม....

 


 

   
© ALLROUNDER