การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

 

ยานพาหนะ

 

art

 

1.  ดุลยภาพทางการทหารของประเทศอาเซียน รถถังหลัก ที-๗๒

          ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม....

 


 

2.   บทความเรื่อง "รถถังหลัก T-84 OPLOT"

          ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม....

 


3.   EUROCOPTER UH 72A

          ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม....


 

4.   CHAISERI First Win 4x4

          ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม....

 


 

5.   เฮลิคอปเตอร์ MI-17V5

          ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม....


 

6.   รถสายพานลำเลียงพล BMPV-64.

          ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม....

 


 

7.   รถถัง T-84 OPLOT (ประเทศยูเครน)

          ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม....

 


 

8.   ยานพาหนะทางทหาร     

          ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม....

 


  

9.   วิดีโอการสอบขับรถยนต์ทหารประเภทที่1 กรมการขนส่งทหารบก 

          ศึกษาเพิ่มเติม....

 


10.  วิดีโอการสอบขับรถยนต์ทหารประเภทที่2 กรมการขนส่งทหารบก

           ศึกษาเพิ่มเติม....

 


 

 

 

 

   
© ALLROUNDER