รับชม Video รายการ "คนเปลี่ยนโลก"

   

 

 

เครื่องมือสื่อสาร

 

 

ชุดวิทยุที่มีใช้ในกองทัพบกปัจจุบัน

         อ่านบทความเพิ่มเติม....

   
© ALLROUNDER