การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

   1.  คำแนะนำก่อนการศึกษา

 

 

 


 

   2.  การทดสอบความรู้เบื้องต้น

 

 


 

   3.  การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

 

 


 

   4.  การจัดทำแผนปฏิบัติการ

 

 


 

   5.  การประเมินผล

 

 


 

 

   
© ALLROUNDER