การตรวจยานพาหนะในและนอกอัตรา

 

   บทที่ ๑ การเตรียมการรับตรวจ

 

    

 


 

   บทที่ ๒ การรับ-ส่งหน้าที่

 

 


 

   บทที่ ๓ การเบิก-รับ สป.

 

 


 

   บทที่ ๔ การควบคุมทางบัญชี

 

 


   

    บทที่ ๕ การปรนนิบัติบำรุงและการซ่อมบำรุง

 

 


 

   บทที่ ๖ การจำหน่าย สป.

 

 

 


 

    บทที่ ๗ การตรวจและรายงานสถานภาพ

 

 


 

   บทที่ ๘ การขอใช้รถ

 

 


 

 

 

 

การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

   1.  คำแนะนำก่อนการศึกษา

 

 

 


 

   2.  การทดสอบความรู้เบื้องต้น

 

 


 

   3.  การปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน

 

 


 

   4.  การจัดทำแผนปฏิบัติการ

 

 


 

   5.  การประเมินผล

 

 


 

 

 

งานก่อสร้าง (งานสนาม)

 

    สิ่งที่หน่วยมักปฏิบัติผิด

 

  

 

   

 

วิชาการตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท

๒ และ ๔ สายพลาธิการ

 

art

 

   บทที่ 1. การเตรียมการรับตรวจ

 

 

   


 

   บทที่ 2. การรับส่งหน้าที่

 

 

 


   

   บทที่ 3. การควบคุมทางบัญชี

 

 


 

   บทที่ 4. การเบิกและรับสิ่งอุปกรณ์

 

 


 

   บทที่ 5. การเก็บรักษาและการแจกจ่าย

 

 


 

   บทที่ 6. การรักษาความปลอดภัย

 

 

 


 

   

   บทที่ 7. การปรนนิบัติบำรุงและการซ่อมบำรุง

 

 


 

   บทที่ 8. การจำหน่าย

 

 

 


 

   บทที่ 9. การตรวจและการรายงานสถานภาพ

 

 


 

 

 

สัสดี/เรือนจำทหาร

 

   1.  รถยนต์เกิดอุบัติเหตุเสียหายให้แจ้งความร้องทุกข์หากฝ่าฝืนจะต้องพิจารณาโทษ และคดีอาญา

           ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....

 


  

   2.  หน้าที่ลงบัญชีทหารกองเกินของชายไทยโดยทั่วไป

           ดูรายละเอียดเพิ่มเติม....


 

   3.  การยกเลิกการเลื่อนกำหนดเวลาปลอดทหารกองประจำการ

           อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....

 


   4.  ขั้นตอนก่อนรับตัวผู้ต้องขัง

            อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....


 

   5.  คำสั่งทางการปกครองย้อนหลังได้หรือไม่

            อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....

 


 

   6.  ข้าราชการกลาโหมกับสิทธิทางการเมือง

           อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม....


 

 

   
© ALLROUNDER