การสมัครทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ ปี 2566 (ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ม.ค. 66)

   

 คู่มือปฏิบัติราชการสายงานจเร เล่ม 1-4 ประจำปี 2565

               

 

             Manual 1               Manual 2               Manual 3               Manual 4

 - คู่มือการตรวจสิ่งอุปกรณ์ประเภท 3 สาย พธ. (หน่วยใช้) Update 28/06/64

 

   
© ALLROUNDER